Το εάν θα πετύχει ή όχι ο πρωθυπουργός θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από το εάν θα ακολουθήσει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, την οδό της αληθείας ή την οδό της κολακείαςΣτο τέλος της χθεσινοβραδινής ομιλίας του στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός της χώρας ανέτρεξε στο παρελθόν, σε λόγους του Ελευθερίου Βενιζέλου που αφορούσαν το σκληρό αγώνα της τότε ελληνικής κοινωνίας για πρόοδο και ανάπτυξη, για μια καλύτερη ζωή.

Φρονώ ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να βρεθεί όντως η Ελλάδα στο δρόμο της ευημερίας, όπως οραματίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι, πέραν της εμμονής στην ανάπτυξη όλων των κλάδων της εθνικής παραγωγής –κατά την ακριβή διατύπωση του Ελευθερίου Βενιζέλου που φρόντισε να υπενθυμίσει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ο πρωθυπουργός–, η ορθή διαπαιδαγώγηση του λαού, στην οποία τόσο εμφατικά αναφέρεται στα κατωτέρω αποσπάσματα ο αείμνηστος κρητικός πολιτικός:

Απόσπασμα ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930:

«Την κοινήν γνώμην, αν δεν την έχω σύμφωνον, εννοώ να την διαπαιδαγωγήσω και όχι να παρασύρωμαι από αυτήν».

Απολογισμός του έργου της κυβέρνησης Βενιζέλου, Σεπτέμβριος 1930:

«Και ημπορώ ακόμη να σας βεβαιώσω ότι θα εμετριάζετο κατά μέγα μέρος ο ενθουσιασμός με τον οποίον ασκώ την αρχήν, αν δεν με ενέπνεεν η συναίσθησις ότι, πλην των άλλων υπηρεσιών που προσφέρω εις την χώραν, παρέχω και ταύτην την σπουδαιοτάτην, ότι δίδω προς τους νέους πολιτικούς άνδρας το παράδειγμα ότι η οδός διά της οποίας ημπορεί να αποκτήση κανείς την λαϊκήν εμπιστοσύνην δεν είναι η οδός της κολακείας των παθών ή των πλανών του λαού, αλλ’ η οδός της διηνεκούς αυτού διαπαιδαγωγήσεως διά της αληθείας, την οποίαν πρέπει πάντοτε να του λέγη ο πολιτικός, οσονδήποτε πικρά και αν είναι».

Με πρωταρχικό όπλο τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς παλινδρομήσεις και χωρίς δεύτερες σκέψεις, ο πρωθυπουργός οφείλει να διαπαιδαγωγήσει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, να διαμορφώσει ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο άσκησης της εξουσίας, ώστε, παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, να επουλώσει τις πληγές της ηθικοπνευματικής παρακμής της τελευταίας δεκαετίας και να εμφυσήσει σταδιακά, βοηθούντος και ενός αναμορφωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, μια νέα νοοτροπία στις νέες προπάντων γενιές.

Τα δείγματα γραφής των πρώτων δύο μηνών, μολονότι υπήρξαν ασφαλώς χειρισμοί και κινήσεις που θεωρώ ότι δεν κολακεύουν ιδιαίτερα την κυβέρνηση, είναι σαφώς θετικά, αλλά τα δύσκολα για τον πρωθυπουργό βρίσκονται μπροστά του. Σε αυτά θα δοκιμαστεί και σε αυτά θα κριθεί. Το εάν θα πετύχει ή όχι θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από το εάν θα ακολουθήσει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, την οδό της αληθείας ή την οδό της κολακείας.

https://www.in.gr/2019/09/08/apopsi/dia-tis-alitheias-diapaidagogisi/

 

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS