Τέχνες και Πολιτισμός
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.