Πολιτική
 

Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ σαν αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Δημ. Συμβούλιο Αιγίου την εποχή μετά  σεισμού1998. Δίπλα ο τότε ''κολλητός'' Νικ. Νικολόπουλος .......