Πολιτική
 

Με τον βουλευτή και καθηγητή του Ποινικού Δικαίου Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη το 1976.