Πολιτική
 

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ 1975. ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Γ.Παπαγιαβής, Ν.Κουνινιώτης ,Γ. Μουσάς [ειρηνοδίκης ,έκανε χρέη Δημάρχου] Κίμων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ [προεδρία της Δημοκρατίας] Κωστής Στεφανόπουλος.[υπουργός Εσωτερικών]Ανδρέας Ζαΐμης[υφ. Αμύνης] .ΠΙΣΩ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΨΗΛΟΣ, ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣκ.α