Πολιτική
 

''Ανθεστήρια-Ελίκεια 1975'' .Στην εξέδρα των επισήμων μπροστά στην Φανερωμένη. Από αριστερά, Πιπή Παναγοπούλου, Γιώργος Παναγόπουλος, ο Νομάρχης Γ. Χάνος, ο Μητροπολίτης κκ Γεώργιος, οι βουλευτές Διομήδης Ψηλός, Βασίλης Μπεκίρης και Τάκης Νικολόπουλος.