Πολιτική
 

Η  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1974,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ , ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ. . ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Παναγιωτάτος,Μποδιώτης, Χρυσός,Ζουρόπουλος,Τσουκαλάς,ο ειρηνοδίκης Μουσάς ,ο Δήμαρχος Π. Μεντζελόπουλος,Γρηγοράκης,Μούζουλας,Σιαβελής,.Μπρίκιος- Μέγαρης.