Πολιτική
 

Φωτο οι παρακρατικοί της Δεξιάς Γκοτζαμάνης, Εμμανουιλίδης, Φωκάς στην Θεσσαλονίκη του 1963.