Πολιτική
 

Ο Βασιλιάς Γεώργιος β' επισκέπτεται το Αίγιο το 1937, με τραίνο που σταμάτησε στις 12 βρύσες, μπροστά στο σημερινό τουριστικό περίπτερο. Διακρίνεται στο μέσο της φωτογραφίας , ενώ βαδίζει προς τις σκάλες που οδηγούν στην πάνω πόλη.