Πολιτική
 

Ο Κ. Καραμανλής στις εκλογές του 1974 μιλάει από το μπαλκόνι του Δημοτικού θεάτρου  στην Πάτρα.