Πολιτική
 

Σπύρος Μαρκεζίνης το 1973 όταν δέχτηκε να γίνει πρωθυπουργός της Χούντας, για να βοηθήσει τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Τον πρόλαβε όμως Ιωαννίδης. Πίσω του ο γιός του Βασίλης διακεκριμένος νομικός.