Πολιτική
 

Δυο μεγάλοι οραματιστές που προώθησαν την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης. Σαρλ Ντε Γκωλ και Κοντραντ Αντεναουερ.