Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πειραιάς 1942. Μπροστά στο μέγαρο του ΝΑΤ.