Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ψαροκάικα και βάρκες στο λιμάνι του Αιγίου γύρω στο 1935.