Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οδός Τοσίτσα της Αθήνας το 1893.