Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το λιμάνι του Αιγίου γύρω στο 1935 - 36.