Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πλάτανος του Παυσανία, το 1938....