Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Φερυ-μπωτ Ρίου- Αντιρρίου 1970.....