Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αθήνα 1890, Πανεπιστήμιου και Πατησίων γωνία...