Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οδός Ερμού της Πάτρας το 1870