Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το 1835 πέρασε από την Βοστίτσα άγνωστο για πιο λόγο ο Δανός αρχαιοφύλακας και καταγραφέας Martinus Rorbye, ο οποίος έκανε αυτό το σχέδιο που αναπαριστά κάποιο άγνωστο κτίριο που βρισκόταν στην παραλία, περίπου εκεί που είναι σήμερα το Τουριστικό. Από το Βενετικό κτηματολόγιο εξακριβώθηκε πολύ αργότερα ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί το 1696 από τους Βενετούς για να λειτουργήσει σαν ''λοιμοκαθαρτήριο'' , ένα είδος δηλαδή .....βιολογικού καθαρισμού της εποχής!... Μετά την Ενετοκρατία παραχωρήθηκε στην αστική κοινότητα της Βοστίτσας και άγνωστο πότε κατεδαφίστηκε και εξαφανίστηκε... Το σχέδιο βρέθηκε στο μουσείο Thorvalds της Κοπεγχάγης το 1981 από τον Γ. Παναγόπουλο.