Καθημερινότητα
 

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου σε ''Επιστολικόν Δελτάριον'' που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1900 από τον τοπικό εκδοτικό οίκο Ζαγκλίφα [που διατηρούσε και το πρακτορείο τύπου, αλλά και μικρό βιβλιοπωλείο]. Δεν είναι σίγουρο πότε κτίστηκε ο Σταθμός, εκτιμάται γείρω στο 1886, γιατί η γραμμή ολοκληρώθηκε το 1887 και το πρώτο τραίνο ήρθε στο Αίγιο τον Αύγουστο του 1887, έγινε μάλιστα και μεγάλη γιορτή για την υποδοχή του... Το πιθανότερο είναι ότι η εταιρεία Σ.Ε.Κ [Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους], έκτισε παράλληλα με την κατασκευή της γραμμής και τους σταθμούς. [το 1889 τέθηκε σε λειτουργία και ο Οδοντωτός των Καλαβρύτων]. Το Δελτάριο μας δίνει και μια άποψη ενός τμήματος της πόλης του Αιγίου στα τέλη του 1800. Στο κέντρο της κορυφογραμμής διακρίνονται καθαρά τα αρχοντικά των Ξενοφώντα Σταυρουλόπουλου και Σταύρου Σταυρόπουλου και αριστερά επάνω το αρχοντικό Αργυράκη στις Σκάλες. Στο κάτω δεξιό άκρο φαίνονται καθαρά οι τεράστιες σταφιδαποθήκες του Δρούλια. Εκεί γύρω κατασκευάστηκαν και οι Σκάλες για να επικοινωνεί η άνω με την κάτω πόλη, στη θέση που βρισκόταν ένας μικρός χείμαρρος που κατέβαζε τα βρομόνερα της πόλης στην θάλασσα... Τα κτίρια του Σ.Σ είναι πλέον διατηρητέα και έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση τους με ιδιωτική πρωτοβουλία, σε αξιόλογο μουσειακό, εκθεσιακό και ψυχαγωγικό χώρο..... [αρχείο ''Βήματος της Αιγιάλειας''