Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αθήνα 1880. Καφενεδάκια μπροστά στους Στύλους του Ολυμπίου Διός... Πίσω η Ακρόπολη. [φωτο από ξένο περιηγητή].