Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η Νέα Υόρκη το 1664, τότε που λεγόταν Άμστερνταμ..