Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ο Ισθμός της Κορίνθου το 1893.