Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΠΑΤΡΑ 1932 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΤΗΣ AΓΙΟΥ NΙΚΟΛΑΟΥ