Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το μοναδικό σπίτι  που παραμένει όπως  απέμεινε από τον εμπρησμό των Γερμανών, στο χωριό Μελίσσια της Αιγιάλειας.... Τα Μελίσσια  κάηκαν από τους Γερμανούς τον Δεκέμβρη του 1943 αλλά όλα τα σπίτια μετά το 1950 επισκευάστηκαν και κατοικήθηκαν, εκτός από το εικονιζόμενο της ''Πανάγενας'', που εγκαταλείφτηκε και παραμένει έτσι ακόμα μέχρι το 2017.......