Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τα  ψηλαλώνια της Πάτρας αρχές του 1900, με άπλετη θέα.....