Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το λεγόμενο ''Παλαιό Επαρχείο'', στην διασταύρωση Σελινούντος και Ροκάς [σήμερα Κοντόπουλου], περιοχή που λεγόταν και ''Βαρβαρίτικα'', λόγω της εγκατάστασης εκεί μετά την απελευθέρωση ,κατοίκων από το χωριό Αγία Βαρβαάρα Κλουκινάς. Το κτίριο κτίστηκε γύρω στο 1835-40 από τον αγωνιστή Νικόλαο Σολιώτη από το Σόλο ,σταφιδοπαραγωγό και μεγαλοκτηματία στην Τεμένη, μαζί με τα αδέλφια του Αργύρη, Δημήτρη και Σωτηράκη. Ένα διάστημα αρχές του 1900 στέγασε το Σχολαρχείο και αργότερα το τοπικό Διοικητήριο, που λεγόταν Επαρχείο ,εκεί κατοικούσε μάλιστα και ο Έπαρχος. Οι κληρονόμοι του Σολιώη το πούλησαν στον Ιωάννη Φίλια από την Πλατανιώτισσα που είχε κατάστημα στην Ερμού και πουλούσε αγγεία, μπότια κ.λ.π ,στους κληρονόμους του οποίου ανήκει και σήμερα αλλά έχει κατεδαφιστεί και στην θέση του κτίστηκε σύγχρονοι οικοδομή. Η ονομασία ''Παλαιό Επαρχείο'' παραμένει για την περιοχή, αν και οι νεώτεροι πια δεν το γνωρίζουν... .