Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

 1957….μια φωτογραφία μέσα από το εργοστάσιο της Πειραϊκής - Πατραϊκής στην Πάτρα.