Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΠΑΤΡΑ - 1972 - ΤΟ ΑΝΘΙΝΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ,ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΗ -,ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΕΠΟΧΗΣ