Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

ΠΑΤΡΑ - 1901 - Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΑΤΕΛΕΣ "- ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .