Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Οι Σκάλες της Ναυάρχων στο όριο με τα Ψηλαλώνια σε αλλοτινές εποχές.