Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πρωτομαγιά στα Ψηλαλώνια  τέλη του1930, όλα ανθισμένα....