Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αρχές  1900 ,η οδός Ερμού της Πάτρας.