Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Άποψη της περιοχής της Αλυκής από αεροφωτογραφία του 2015. Μαγευτικό τοπίο...