Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Σχέδιο νεοκλασικού σπιτιού στα Ψηλά Αλώνια