Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1880, λιμάνι Πάτρας. Φόρτωση σταφίδας για εξαγωγή. Τα λιμάνια της Πάτρας και του Αιγίου συναγωνίζονταν στην εξαγωγή σταφίδας με το Αιγιωτικό να υπερτερεί αισθητά, λόγω και μεγάλης παραγωγής...