Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1957. Κάτοικοι του Συνοικισμού Νικολάου Πλαστήρα μπροστά στον υπό ανέγερση. Ναό της Αγίας Άννης, Κων/νου και Ελένης .