Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η οδός  Ζωοδόχου Πηγής το 1970 ,πριν γκρεμιστούν οι παλαιές σταφιδαποθήκες και πάρει η παραλιακή ζώνη την σημερινή μορφή της.