Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τμήμα της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών- Αιγίου ,σε φωτο του 2016.