Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το σταφιδεργοστάσιο του Μπάρι στην Πάτρα  που συναγωνιζόταν τους Αιγιώτες σταφιδέμπορους στις εξαγωγές.....