Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Πανοραματική φωτογραφία του Αιγίου από αεροπλάνο.....