Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η παραλιακή ζώνη του Αιγίου όταν πέρναγε ακόμα το τρένο.....