Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1974. Αποθήκες της παραλίας Αιγίου σε πλήρη εγκατάλειψη και έτοιμες να καταρρεύσουν. Φωτογραφία από το λιθόστρωτο