Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1975. Η κλινική Καλαμπόκα . Δεξιά διακρίνεται η οικία του Ηρακλή Αναστασόπουλου, όπου σήμερα είναι τεράστια πολυκατοικία.