Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Οκτώβριος  1888.     Εγκαινιάζεται το μεγαλοπρεπές Ζάππειο Μέγαρο.