Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το πατρικό σπίτι του Σπ. Περεσιάδη στο Μεσορρούγι όπως είναι σήμερα αναπαλαιωμένο.