Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τμήμα από το ιστορικό ποτοπωλείο των αδελφών Στασινόπουλων ,όπου  λειτούργησε από το 1920 μέχρι το 1960, που ανακαινίστηκε. Λειτουργεί ακόμα, με πολλά παλιά αντικείμενα.