Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Τα ράφια του πρώτου φαρμακείου που ιδρύθηκε στο Αίγιο το 1848. Ήταν το δεύτερο στην Επικράτεια, το πρώτο ήταν στην Σύρο. Βρίσκονται στο Ι.Λ. Μουσείο Αιγιάλειας.